Dom Albrechtovcov

Dom Albrechtovcov je sídlom nezávislého kultúrneho centra v srdci Bratislavy. Nachádza sa na Kapitulskej ulici č. 1 v mestskej pamiatkovej rezervácii, v najstaršej časti historického jadra mesta. Pôvodne bol domom jedného z kanonikov Bratislavskej kapituly, tzv. kanonickým benefíciom. Na východnej strane susedí s bývalým kláštorom klarisiek, na západnej strane ho delí od Kapitulskej ulice vysoký uličný múr prestavaný v 19. storočí. Od roku 1945 žila v dome rodina Albrechtovcov: Alexander Albrecht (1885-1958) – skladateľ, učiteľ Mestskej hudobnej školy, dirigent a riaditeľ Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina, jeho manželka Margaréta rod. Fischer (1887-1985) – učiteľka jazykov a syn Ján (Hansi) Albrecht (1919-1996) – hudobný pedagóg, violista, estetik, editor, zakladateľ hnutia starej hudby na Slovensku a súboru Musica aeterna (1973).

Nová brána

V roku 2010 sme založili občianske združenie ALBRECHT FORUM a dom obnovujeme a oživujeme za pomoci množstva sympatizantov. Nadväzujúc na tradíciu dlhoročných umeleckých stretnutí u Albechtovcov pracujeme na vytvorení centra, v ktorom si nájde trvalé miesto klasická hudba, literatúra, výtvarné umenie, divadlo, film, filozofia, vedy o umeniach i ďalšie spoločenské vedy – jednoducho vášeň pre umenie a poznanie. Centrum bude tvoriť záhrada s pódiom a auditóriom, kaviareň, multifunkčná sála pre komorné podujatia, pamätné izby rodiny Albrechtovcov a Cirkevného hudobného spolku pre Dóme sv. Martina a administratívne priestory správy centra s coworkingom.

Pozrite si, čo je

Aktuálne

Koncert pod čerešňou Lash&Grey

Streda 18.8.2021 o 20.00 v dome Albrechtovcov. Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý patria medzi najvýraznejšie mladé osobnosti slovenskej hudobnej scény. Ich debutový album Sleepin‘ With The Lights On bol ocenený v ankete Radio_Head Awards ako Debut roka 2020, taktiež sú […]

HORTUS ARTIS 2021

Po roku Vás opäť pozývame do záhrady Domu Albrechtovcov, v ktorej sa uskutoční druhý ročník cyklu komornej hudby HORTUS ARTIS

Víkend otvorených parkov a záhrad 2021

Tradične júnové podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorého cieľom je prezentovať pamiatky záhradnej a krajinnej tvorby a zapájať ľudí do aktívnej obnovy a ochrany ich hodnôt, sa uskutoční tento rok 26. a 27. 6. 2021.

Časová os

Takto to bolo

2020
2020
Pokračovali sme v rekonštrukcii exteriéru, projektovaní strešnej izolácie, reagovali na grantové výzvy, podali žiadosti o podporu na Nadáciu mesta Bratislavy, Bratislavský samosprávny kraj, Ministerstvo kultúry SR, SOZA, Hudobný fond a Fond na podporu umenia. Podporené boli žiadosti o financovanie podujatia Hortus artis - 8 koncertov komornej hudby v záhrade domu a na opravy prispelo MK SR a Nadácia mesta Bratislavy. Kultúrny život umŕtvila pandémia COVID-19. Reagovali sme prípravou fundraisingovej kampane a spustením verejnej zbierky, ktorej podrobnosti nájdete v ďalších sekciách tejto webstránky.
2019
2019
Pre budúce pamätné priestory sme získali do výpožičky pôvodný mobiliár domu z čias Albrechtovcov. Vymenili sme všetky exteriérové dvere a interiérové sme nechali umelecko-remeselne obnoviť. Lenka Hlubinová ukončila projekt revitalizácie záhrady a na konci leta sme záhradu založili. Architektky Katka Šimončičová a Eva Šperka dokončili kompletný projekt interiéru domu, časť sme zadali do výroby. Pokračoval archeologický výskum – tentokrát v priestore záhrady a v mieste pre retenčnú nádrž na zber dažďovej vody a polievanie. Na nádvorí, ktoré sa zmenilo na záhradu, sme spoluorganizovali podujatie v rámci festivalu Jeden svet. Sachu Batthyanyho hostil Michal Hvorecký, v budúcej koncertke vystúpilo duo Plaisirs de Musique. Ako po iné roky, aj v tomto roku predstavila dom na hudobných vychádzkach Zuzka Godárová.
2018
2018
Stretli sme tvorivé a pre revitalizáciu interiéru domu oduševnené architektky Katku Šimončičovú a Evu Šperka. Zrekonštruovali sme kamenné prvky v exteriéri a oporný múr v záhrade domu. Už tradične sme pripravili Kapitulské dvory, počas ktorých do domu zavítali stovky ľudí, organizovali sme brigády. V rámci Gitarového festivalu J. K Mertza koncertovali hostia z Čiech, Martin Cára a Vít Dvořáček. Musica aeterna uviedla Serenatu a due voci (Drama per Musica) Marc´Antonio e Cleopatra Johanna Adolfa Hasseho. Na neoficiálnom záhradnom pódiu vystúpil aj súbor Solamente naturali.
2017
2017
V celom objekte sme vymenili rozvody elektroinštalácie, na prvom a druhom nadzemnom podlaží nahodili nové omietky. Usporiadali sme cyklus podujatí Nedele u Albechtovcov venované hudbe, literatúre a filmu, na ktorých účinkoval Mucha Quartet, Teo Gertler, Katka Máliková, Vladimír Godár, Mila Haugová, Mária Ferenčuhová, Radovan Potočár, Martin Śulík, Peter Bebjak, Martina Buchelová a ďalší. Brigádovali sme s podporovateľmi, ktorí nestratili chuť a guráž. Opäť sme spoluorganizovali Kapitulské dvory.
2016
2016
Zrekonštruovali sme časť stropov a rozvody vykurovania v celom dome. Kompletne obnovená bola fasáda. Zorganizovali sme spomienkový koncert na Ivana Paríka, na ktorom vystúpil Quasars Ensemble, jedna z májových Nocí patrila literatúre, spoluorganizovali sme Kapitulské dvory, v Pinacotheke Musicae koncertovali študenti a učitelia Cirkevného konzervatória, tradičným bol aj koncert v rámci Gitarového festivalu J. K Mertza, domov sa opäť vrátila Musica aeterna s Petrom Zajíčkom, vystúpilo aj Moyzesovo kvarteto, Eugen Prochác a Ján Slávik.
2015
2015
Demontovali sa všetky staré siete a rozvody, začala sa ich kompletná výmena. Reštaurovali sa maľovky v bývalom Albrechtovskom salóne, sanovala časť nádvoria pri východnom schodisku. V priestoroch domu a dvora boli koncerty Gitarového festivalu J. K. Mertza, Konvergencií a ďalšie vystúpenia počas jarných a jesenných Kapitulských dvorov. S podporou Slovenskej filharmónie sme zorganizovali benefičný koncert v Redute. Bez nároku na honorár prišiel dirigent James Judd, pro bono spievala Simona Šaturová a hral Marian Lapšanský.
2014
2014
Pokračovali práce na oprave zvislých a vodorovných konštrukcií v celom objekte a odstránili sa degradované omietky. Spoluorganizovali sme jarné a jesenné Kapitulské dvory, brigádnicky sme pomáhali na príprave podujatia. Do dvora zavítal Gitarový festival J. K. Mertza. Na improvizovanom pódiu vystúpili na jeseň Mucha Quartet, gitaristi Krajčovci, detských návštevníkov upútalo predstavenie Bartók a Drevený princ. Musica aeterna zorganizovala v Moyzesovej sieni koncert na podporu obnovy domu.
13-odvlhcenie-zakladov
2013
2013
Začal sa archeologický výskum v dome a priľahlom dvore. Opravili sa základy objektu, sanovala sa vlhkosť zvislých konštrukcií prízemia, odkopali sa navážky v celej dĺžke objektu z dvorovej časti, vytvorili sa anglické dvorčeky s odkanalizovaním, inštalovalo sa odvetranie a odvlhčenie objektu prostredníctvom IGLU systému. Organizovali sme ďalšie brigády. Slovenskí výtvarníci venovali v prospech obnovy domu svoje diela, ktorých časť sa predala v rámci aukcie v SOGA.
2012
2012
Pokračovali sanačné práce na vodorovných konštrukciách, vymenili sa klampiarske prvky. Vzniklo neformálne spoločenstvo podporovateľov a dobrovoľníkov, ktorí dlhodobo venujú na podporu obnovy finančné prostriedky a zapájajú sa do prác na revitalizácii. Stretli sme sa na brigádach a na prvom verejnom podujatí – Koncerte v ruinách. Po rokoch hrala doma Musica aeterna, koncertovalo aj Lotz Trio, Solamente naturali a Quasars ensemble.
2011
2011
Definovali sme zámer obnovy pamiatky, nechali spracovať architektonický projekt budúceho kultúrneho centra architektom Petrom Mravcom, podali projekt na stavebné povolenie a realizovali sme statické zabezpečovacie práce – výmenu stropov druhého nadzemného podlažia, krovu a krytiny. Zorganizovali sme výstavu „Albrechtovci – Spomienky a túžby“.
2010
2010
Štrnásť rokov po Hansiho smrti sme založili občianske združenie ALBRECHT FORUM a pustili sa do generálnej rekonštrukcie domu (ruiny) s víziou nezabudnúť na Albrechtovcov, pripomenúť si ich zástoj pre rozvoj našej kultúry a zrekonštruovať dom pre súčasníkov i ďalšie generácie. Mostom z minulosti ku dnešku a zajtrajšku je láska k umeniu a poznávaniu. Dom sme získali do dlhodobého prenájmu od Bratislavskej arcidiecézy.
Newsletter

Novinky do Vášho e-mailu

V prípade záujmu o aktuálne informácie o činnosti nášho združenia Vám radi zašleme najčerstvejšie správy na Váš e-mail.  Podporte nás

  ALBRECHT FORUM Obchod

  Predaj predmetov do verejnej zbierky

  Pošlite nám správu

  Kontakt

  ALBRECHT FORUM, o.z.

  Na vŕšku 1

  811 01 Bratislava

  +421 908 709 895, +421 905 871 868

   ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868