KONCERT – CONCERTO

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Telemannove Koncerty a Concerti sú dielami komponovanými v talianskom štýle. Poukazujú na mimoriadny talent autora geniálne zvládnuť tento kompozičný štýl v jeho čistej podobe. Diela vynikajú farebnosťou a schopnosťou viesť dialóg medzi flautami a sláčikovými nástrojmi a majstrovskou motivickou prácou. […]

SLOVENSKÉ MELODRÁMY

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Na koncerte s názvom Slovenské melodrámy ožije žáner, ktorý z nášho hudobného života takmer vymizol: melodráma pre recitátora a klavír. Herec Štefan Bučko, speváčka Eva Šušková (tentoraz v úlohe recitátorky) a klavirista Ivan Koska predvedú kompozície M. Licharda, M. Moyzesa, L. […]

ADOLPHE SAX – DVOJITÉ VÝROČIE TVORCU SAXOFÓNU

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Protagonistom ďalšieho dielu Hudobného salónu Albrechtovcov 2024 bude oddaný propagátor a hráč na viacerých nástrojoch "početnej rodiny" saxofónov Ladislav Fančovič. Rok 2024 sa nesie v znamení dvojitého výročia Adolpha Saxa (1814 - 1894), ktorý v roku 1842 skonštruoval prvý saxofón. […]

PRÍBEH SAXOFÓNU

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Koncertný program s názvom Príbeh saxofónu prináša prierez tvorby pre rôzne typy saxofónov z prvých dekád jeho vzniku (roky 1858 – 1930). Najväčšou motiváciou pre vznik tohto konceptu bol fakt, že v roku 2024 si pripomíname dvojité okrúhle výročie vynálezcu saxofónu Adolpha […]

Spectrum Quartett 3×3 premiéry

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Na koncerte s názvom "3 x 3 premiéry" zaznejú 3 sláčikové kvartetá  - jednej súčasnej skladateľky a dvoch súčasných skladateľov. Hoci ide o skladby, ktoré majú premiéry v týchto dňoch, príbehy ich vzniku sa viažu pri kvartete Mariána Lejavu a […]

MERTZ FOR 4

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Dielo rodáka z Prešporka (dnešnej Bratislavy) - Josepha Kaspara Mertza - patrí k skvostom ranomantickej gitarovej hudby. Virtuóz a skladateľ sa v prvej polovici 19. storočia preslávil nielen svojou vynikajúcou hrou na gitare, no aj ako skladateľ, ktorého diela publikovali […]

LETNÝ FESTIVAL HORTUS ARTIS 2024 – CACHUA SERRANITA

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

HUDBA, TANEC A PANNA MÁRIA NA ODVRÁTENEJ STRANE SVETA Prvé slovo úvodnej skladby tohto koncertu je zrejme dobre známe všetkým, ktorí rozumejú česky. V skutočnosti znie podobne ako názov pre obyvateľov Hanej, regiónu na strednej Morave, ktorý sa vyznačuje silnými […]

LETNÝ FESTIVAL HORTUS ARTIS 2024 – POLSKY

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Laksov veľmi sugestívny hudobný štýl, výrazne ovplyvnený oddanosťou dielam Johanna Sebastiana Bacha a Mendelssohna a následným štúdiom vo Varšave, Viedni a Paríži, má blízko k Ecole de Paris a najvýraznejšie sa prejavuje v jeho citlivých vokálnych skladbách, ktorých zdrojom je […]

LETNÝ FESTIVAL HORTUS ARTIS 2024 – ZNOVU OBJAVENÉ

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Sibeliova Suita je študentským dielom, ktoré bolo prvýkrát uvedené 13. 4.1889 na hudobnom večierku v Helsinskom hudobnom inštitúte. Ferruccio Busoni, ktorý bol v tom čase učiteľom klavíra na inštitúte, opísal prvé vystúpenie takto: „Zbystrili sme pozornosť, keď sme si uvedomili, […]

LETNÝ FESTIVAL HORTUS ARTIS 2024 – THE STORY

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Jean Baptiste Singelée bol jedným z prvých skladateľov, ktorí začali so saxofónom zaobchádzať ako s klasickým nástrojom, o čom svedčí viac ako 30 sól pre saxofón, ktoré skomponoval. Ako dlhoročný priateľ Adolpha Saxa, vynálezcu saxofónu (stretli sa ako študenti na […]

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868