Image Alt

História domu a združenia

13. – 14 st.
13. – 14 st.
Postavený bol stredoveký, do terénu polozapustený, dom. Dnes je tento pôvodný dom centrálnou pivničnou časť objektu. V 14. storočí mohla miestnosť slúžiť už ako vínna pivnica.
pivnice
15. – 16. st.
15. – 16. st.
Polozapustený dom bol rozšírený o ďalšiu pivnicu a dvojpodlažnú nadstavbu pravdepodobne s čiernou kuchyňou v centrálnej miestnosti. Prízemie domu sa nachádzalo v tejto dobe približne 1 meter pod úrovňou dnešnej Kapitulskej ulice. Vznikol aj rizalit – výstupok v strede južného priečelia domu.
17. st.
17. st.
Dom bol predĺžený po Kapitulskú ulicu, miestnosti v prízemí boli zaklenuté valenými klenbami. Postavený bol prvý uličný múr. Realizovala sa aj východná prístavba, vrátane ďalších pivníc, po západné krídlo kláštora klarisiek.
18. – 19. st.
18. – 19. st.
Majitelia vybudovali tehlové schodisko do pivníc zo samostatným dvorovým vchodom, zväčšili sa dverové a okenné otvory, zjednotili sa výšky stropov, zmenila sa konštrukcia krovu, rozšíril sa rizalit, pristavalo sa východné schodisko na prvé poschodie a do podkrovia, postavil sa nový uličný múr s kamenným portálom , miestnosti sa na poschodí sa vymaľovali dekoratívnymi maľbami.
20. st.
20. st.
Došlo k utilitárnym úpravám, vymenili sa podlahy, stropy, okenné výplne, vytvorená bola technická infraštruktúra, inštalovali sa výhrevné plynové telesá, šindľová krytina bola prekrytá plechom a eternitom. Objekt bol prefasádovaný, odstránené boli pôvodné historické omietky...
1945
1945
Do domu sa presťahovala z Lodnej č. 12 rodina riaditeľa Mestskej hudobnej školy a dirigenta Cirkevného hudobného spolku Alexandra Albrechta. Domácnosť sa stala obľúbeným miestom stretávania sa bratislavskej inteligencie a umelcov. Foto: Alexander Albrecht s manželkou Margarétou a synom Jánom.
1958
1958
Po smrti Alexandra Albrechta sa ujal vedenia umeleckých a spoločenských stretnutí v dome syn Ján Albrecht (priateľmi prezývaný Hansi). Violista, pedagóg a muzikológ sústredil okolo seba početnú skupinu mladých nadšencov pre hudobné i výtvarné umenie, estetiku, literatúru a vytvoril spolu s manželkou Vierou neopakovateľnú atmosféru pre pravidelné stretávanie sa umelcov všetkých generácií.
1973
1973
Paralelne s „oficiálnym“ pedagogickým pôsobením založil Ján Albrecht v polovici šesťdesiatych rokov komorné združenie Collegium musicum, roku 1968 Kruh priateľov starej hudby, z muzicírovania ktorého vznikla roku 1973 Musica aeterna – prvý súbor venujúci sa programovo oživovaniu prameňov starej hudby prednostne z územia dnešného Slovenska a Európy.
1996
1996
Dom bol do roku Hansiho úmrtia neoficiálnym centrom umeleckého a ľudského dozrievania desiatok umelcov z celého Slovenska i zahraničia, bol priestorom učenia sa, ako umelecky u ľudsky napredovať.
2010
2010
Štrnásť rokov po Hansiho smrti sme založili občianske združenie ALBRECHT FORUM a pustili sa do generálnej rekonštrukcie domu (ruiny) s víziou nezabudnúť na Albrechtovcov, pripomenúť si ich zástoj pre rozvoj našej kultúry a zrekonštruovať dom pre súčasníkov i ďalšie generácie. Mostom z minulosti ku dnešku a zajtrajšku je láska k umeniu a poznávaniu. Dom sme získali do dlhodobého prenájmu od Bratislavskej arcidiecézy.
2011
2011
Definovali sme zámer obnovy pamiatky, nechali spracovať architektonický projekt budúceho kultúrneho centra architektom Petrom Mravcom, podali projekt na stavebné povolenie a realizovali sme statické zabezpečovacie práce – výmenu stropov druhého nadzemného podlažia, krovu a krytiny. Zorganizovali sme výstavu „Albrechtovci – Spomienky a túžby“.
2012
2012
Pokračovali sanačné práce na vodorovných konštrukciách, vymenili sa klampiarske prvky. Vzniklo neformálne spoločenstvo podporovateľov a dobrovoľníkov, ktorí dlhodobo venujú na podporu obnovy finančné prostriedky a zapájajú sa do prác na revitalizácii. Stretli sme sa na brigádach a na prvom verejnom podujatí – Koncerte v ruinách. Po rokoch hrala doma Musica aeterna, koncertovalo aj Lotz Trio, Solamente naturali a Quasars ensemble.
13-odvlhcenie-zakladov
2013
2013
Začal sa archeologický výskum v dome a priľahlom dvore. Opravili sa základy objektu, sanovala sa vlhkosť zvislých konštrukcií prízemia, odkopali sa navážky v celej dĺžke objektu z dvorovej časti, vytvorili sa anglické dvorčeky s odkanalizovaním, inštalovalo sa odvetranie a odvlhčenie objektu prostredníctvom IGLU systému. Organizovali sme ďalšie brigády. Slovenskí výtvarníci venovali v prospech obnovy domu svoje diela, ktorých časť sa predala v rámci aukcie v SOGA.
2014
2014
Pokračovali práce na oprave zvislých a vodorovných konštrukcií v celom objekte a odstránili sa degradované omietky. Spoluorganizovali sme jarné a jesenné Kapitulské dvory, brigádnicky sme pomáhali na príprave podujatia. Do dvora zavítal Gitarový festival J. K. Mertza. Na improvizovanom pódiu vystúpili na jeseň Mucha Quartet, gitaristi Krajčovci, detských návštevníkov upútalo predstavenie Bartók a Drevený princ. Musica aeterna zorganizovala v Moyzesovej sieni koncert na podporu obnovy domu.
2015
2015
Demontovali sa všetky staré siete a rozvody, začala sa ich kompletná výmena. Reštaurovali sa maľovky v bývalom Albrechtovskom salóne, sanovala časť nádvoria pri východnom schodisku. V priestoroch domu a dvora boli koncerty Gitarového festivalu J. K. Mertza, Konvergencií a ďalšie vystúpenia počas jarných a jesenných Kapitulských dvorov. S podporou Slovenskej filharmónie sme zorganizovali benefičný koncert v Redute. Bez nároku na honorár prišiel dirigent James Judd, pro bono spievala Simona Šaturová a hral Marian Lapšanský.
2016
2016
Zrekonštruovali sme časť stropov a rozvody vykurovania v celom dome. Kompletne obnovená bola fasáda. Zorganizovali sme spomienkový koncert na Ivana Paríka, na ktorom vystúpil Quasars Ensemble, jedna z májových Nocí patrila literatúre, spoluorganizovali sme Kapitulské dvory, v Pinacotheke Musicae koncertovali študenti a učitelia Cirkevného konzervatória, tradičným bol aj koncert v rámci Gitarového festivalu J. K Mertza, domov sa opäť vrátila Musica aeterna s Petrom Zajíčkom, vystúpilo aj Moyzesovo kvarteto, Eugen Prochác a Ján Slávik.
2017
2017
V celom objekte sme vymenili rozvody elektroinštalácie, na prvom a druhom nadzemnom podlaží nahodili nové omietky. Usporiadali sme cyklus podujatí Nedele u Albechtovcov venované hudbe, literatúre a filmu, na ktorých účinkoval Mucha Quartet, Teo Gertler, Katka Máliková, Vladimír Godár, Mila Haugová, Mária Ferenčuhová, Radovan Potočár, Martin Śulík, Peter Bebjak, Martina Buchelová a ďalší. Brigádovali sme s podporovateľmi, ktorí nestratili chuť a guráž. Opäť sme spoluorganizovali Kapitulské dvory.
2018
2018
Stretli sme tvorivé a pre revitalizáciu interiéru domu oduševnené architektky Katku Šimončičovú a Evu Šperka. Zrekonštruovali sme kamenné prvky v exteriéri a oporný múr v záhrade domu. Už tradične sme pripravili Kapitulské dvory, počas ktorých do domu zavítali stovky ľudí, organizovali sme brigády. V rámci Gitarového festivalu J. K Mertza koncertovali hostia z Čiech, Martin Cára a Vít Dvořáček. Musica aeterna uviedla Serenatu a due voci (Drama per Musica) Marc´Antonio e Cleopatra Johanna Adolfa Hasseho. Na neoficiálnom záhradnom pódiu vystúpil aj súbor Solamente naturali.
2019
2019
Pre budúce pamätné priestory sme získali do výpožičky pôvodný mobiliár domu z čias Albrechtovcov. Vymenili sme všetky exteriérové dvere a interiérové sme nechali umelecko-remeselne obnoviť. Lenka Hlubinová ukončila projekt revitalizácie záhrady a na konci leta sme záhradu založili. Architektky Katka Šimončičová a Eva Šperka dokončili kompletný projekt interiéru domu, časť sme zadali do výroby. Pokračoval archeologický výskum – tentokrát v priestore záhrady a v mieste pre retenčnú nádrž na zber dažďovej vody a polievanie. Na nádvorí, ktoré sa zmenilo na záhradu, sme spoluorganizovali podujatie v rámci festivalu Jeden svet. Sachu Batthyanyho hostil Michal Hvorecký, v budúcej koncertke vystúpilo duo Plaisirs de Musique. Ako po iné roky, aj v tomto roku predstavila dom na hudobných vychádzkach Zuzka Godárová.
2020
2020
Pokračujeme v rekonštrukcii exteriéru, projektovaní strešnej izolácie, reagujeme na grantové výzvy, podávame žiadosti o podporu na Nadáciu mesta Bratislavy, Bratislavský samosprávny kraj, Ministerstvo kultúry SR, SOZA, Hudobný fond a Fond na podporu umenia. Podporené sú žiadosti o financovanie živej kultúry a na opravy prispieva MK SR a Nadácia mesta Bratislavy. Kultúrny život umŕtvuje pandémia COVID-19. V letnom ``okne`` stihneme zorganizovať cyklus komorných koncertov Hortus artis (Záhrada umenia). Pripravujeme fundraisingovú kampaň a spustenie verejnej zbierky v najbližších dňoch.
2021
2021
Dom Albrechtovcov začal žiť rušnejším umeleckým životom. Zrealizovali sme druhý ročník cyklu komorných koncertov v záhrade Domu Albrechtovcov Hotus Artis 2021. Zavítali k nám Konvergencie, Gitarový festival J. K. Mertza, projekt Opera Aeterna, festival Viva Musica!, divadlo NUDE, Lash&Grey, Fats Jazz Band, Nadácia Novum, autorské čítania (Eva Borušovičová, Silvester Lavrík), Hudba u Fullu a ď. Boli sme opäť súčasťou Víkendu otvorených parkov a záhrad. Záhrada sa stala miestom oddychu, vstrebávania umeleckých výpovedí a rozvažovania. S finančnou pomocou BSK sme ukončili rekonštrukciu vykurovania, Bratislava – Staré Mesto finančne podporilo výstavbu altánku so zelenou strechou, Hortus Artis sme zrealizovali vďaka podpore hlavného partnera projektu FPÚ a príspevkom z Hudobného fondu a SOZA. Kúpou predmetov a finančným darom nám prispelo do verejnej zbierky 2020/2021 vyše 150 ľudí. Ďakujeme!
2022
2022
V roku 2022 sme pokračovali v generálnej rekonštrukcii Domu Albrechtovcov – finalizovali sme stropy v malej výstavnej miestnosti na 2NP, sprevádzkovali sme vykurovanie tepelnými čerpadlami, toalety na 1NP, vysadili sme zelenú strechu na altánku, nechali vypracovať štúdiu akustiky a projekt interiéru komornej koncertnej sály. V dome koncertovala Musica aeterna, v júni sme boli súčasťou Víkendu otvorených parkov a záhrad, prebehli u nás majstrovské kurzy počas Medzinárodného gitarového festivalu J. K. Mertza, usporiadal sme 3. ročník Festivalu komornej hudby Hortus artis, priestor domu a záhrada oslovila viacerých filmárov, vystúpili u nás znovu Martin a Radka Krajčovci, Lash&Grey, Fats Jazz Band, divadlo NUDE, Konvergencie, Stále Dobrí a ďalší účinkujúci a umelci. Naše podujatia a programy podporil Fond na podporu umenia, SOZA, Hudobný fond, Nadácia mesta Bratislavy, Bratislavský samosprávny kraj a množstvo jednotlivcov. Všetkým sme veľmi povďační! Ideme ďalej.

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868