Image Alt

O nás

ALBRECHT FORUM, o.z.

ALBRECHT FORUM, o.z. je občianske združenie, ktoré sme založili v roku 2010 s cieľom obnoviť priestor Domu Albrechtovcov a jeho prostredie v Bratislave na Kapitulskej ulici a vytvoriť v ňom kultúrne centrum pre klasickú hudbu, literatúru, výtvarné umenie, divadlo, film, filozofiu, vedy o umeniach i ďalšie spoločenské vedy.

Svojou aktivitou nadväzujeme na hodnoty domácnosti rodiny Albrechtovcov, ktorá spoluvytvárala  rôznorodý a bohatý duchovný život Bratislavy v pohnutých časoch 20. storočia. Bázou našej činnosti sú myšlienky humanizmu, tolerancie, estetického a etického rozvoja človeka.

Na vŕšku 1
811 01 Bratislava
IČO: 42182255

Albrechtovský dom bol miestom, kde sa nepestovala len láska k hudbe, ale predovšetkým láska k životu v jeho najrozmanitejších formách. Ak nás na školách učili hudbu robiť, u Hansiho sme sa ju učili milovať“... „Hansi bol jánusovskou, mnohotvárnou bytosťou, no všetky jeho podoby spájala dominantná črta – dobrota srdca, ktorá bola prejavom lásky. Za tento dar lásky ho tak mnoho ľudí milovalo, zaň milovali priestory jeho bytu a pre ňu si k nemu chodili.“

Vladimír Godár
Skladateľ, editor

Hansi bol zamilovaný do komornej hry, kedykoľvek bol ochotný obetovať na to hodiny, dôležité však bolo, že mal na to infraštruktúru. Albrechtovci mali v skriniach skoro všetky noty, ktoré kedykoľvek len prichádzali do úvahy. Zaujímavé, že inak neporiadny Hansi mal v notách vždy absolútny poriadok. Infraštruktúra však išla aj ďalej, tak napríklad vždy tam bolo dosť (veľmi pekných) notových pultov, jeho teta doniesla vždy niečo malé na zjedenie (komorné hudby niekedy trvali celú noc!) a on zasa – a v tom bol naozaj géniom – vyrábal povestný a vynikajúci čaj.

Ladislav Kupkovič
Skladateľ

Po omši (v Dóme sv. Martina) sa išlo do Albrechtovho domu, kde vládla ľudskosť, dobrota, kultivovanosť, hudobnícke a výsostne intelektuálne prostredie, úcta rodiny a priateľov voči sebe navzájom. Pestovala sa tam tolerantnosť voči názoru, hrala sa komorná hudba, hovorilo sa o literatúre, výtvarnom umení, bol tam duch porozumenia a pýtania sa „prečo je to tak“

Ivan Parík
Skladateľ

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868