Image Alt

Verejná zbierka / Peňažný dar

Podporte nás pri obnove Domu Albrechtovcov

VEREJNÁ ZBIERKA 2023-2024

Prispieť na otvorenie nového kultúrneho centra môžete prostredníctvom Verejnej zbierky

VEREJNÁ ZBIERKA 2023-2024 OTVORENÁ!

Milí priaznivci zachovania a rozvoja kultúry a umenia, už niekoľko rokov sa usilujeme vytvoriť z domu a záhrady Albrechtovcov verejný priestor, v ktorom nájde domov klasická hudba, literatúra, divadlo, film, výtvarné umenie  a spoločenské vedy. Prešli sme kus cesty, od ruiny po obnovenú stavbu, od staveniska po zelenú záhradu, od ťažkých chvíľ bezradnosti k momentom satisfakcie a radosti zo spoločne dosiahnutých zmien. Plná záhrada divákov počas nášho letného cyklu koncertov HORTUS ARTIS nás napĺňa povzbudením k záverečnému finále. Na generálnej rekonštrukcii domu sme doteraz preinvestovali vyše 700 000 €. Približne tretinu prostriedkov sme získali z grantov, tretinu z darov a tretinu z pôžičiek. V registrovanej zbierke Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Domu Albrechtovcov 2023/2024 (reg. číslo 000-2023-037726) sa usilujeme získať financie, ktoré umožnia dokončiť chýbajúce časti „skladačky“ rekonštrukcie.

Uchádzame sa o Vaše sympatie a príspevky do štyroch pokračujúcich podprojektov: Kaviareň, Múzeum, Hudobný salón – zariadenie a Coworking.

Budeme Vám povďační, ak si zvolíte jeden z podprojektov, ktorý Vám je najbližší, ktorý chcete vidieť čím skôr dokončený a venujete financie, ktoré môžete a chcete. Prosíme Vás, zvoľte si sumu, ktorou prispievate a vložte údaje Vašej karty cez zabezpečenú platobnú bránu. Príspevok môžete poslať aj samostatným bankovým prevodom na účet verejnej zbierky vedený v TATRA BANKE, IBAN: SK57 1100 0000 0029 2589 4965, SWIFT: TATR SK BX.

Do verejnej zbierky môžete prispieť aj nákupom predmetov zo sekcie Obchod. Čaká tam na Vás rad zaujímavých suvenírov súvisiacich s Albrechtovcami ako aj umeleckých diel, ktoré venovali na podporu obnovy domu slovenskí výtvarníci resp. ktoré vznikli na objednávku nášho združenia pre účely verejnej zbierky. Vyúčtovanie zbierky bude zverejnené v súlade s ustanoveniami zákona 162/2014 vo forme predbežnej a záverečnej správy zbierky na našej web stránke  www.albrechtforum.com

Na tomto mieste Vám chceme zároveň poďakovať za Vaše doterajšie príspevky, za hlasovanie v súťaži Poklady Slovenska, ktoré nám prinieslo finančnú podporu od Nadácie VÚB a za výzvy k pokračovaniu v generálnej rekonštrukcii i organizovaniu tejto Verejnej zbierky.

V súlade s požiadavkou zverejnenia Predbežnej správy k vykonávaniu verejnej zbierky číslo SVS- OVS2-2021/027976-002 uvádzame nasledovné skutočnosti:

Prehľad vykonávania verejnej zbierky – V súlade s rozhodnutím MV SR číslo SVS-OVS2-2021/027976-002 zo dňa 16.8.2021 vykonávalo občianske združenie ALBRECHT FORUM v dňoch od 17.8.2021 (deň po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia) do 14.8.2022 verejnú zbierku, účelom ktorej bolo financovanie záchranných a revitalizačných prác na národnej kultúrnej pamiatke na Kapitulskej 1 v Bratislave – v Dome Albrechtovcov. Zbierku mohlo združenie organizovať podľa rozhodnutia zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky ALBRECHT FORUM ver. zb. SK57 1100 0000 0029 2589 4965 vedený v TATRA BANKE od 17.8.2021 do 14.8.2022 a predajom predmetov resp. predajom vstupeniek na podujatia konaných v rámci zbierky od 17.8.2021 do 14.8.2022. Rozpis prijatých príspevkov na osobitný účet  a príjem za predaj predmetov je vyčíslený nižšie. Združenie v období trvania zbierky neorganizovalo kultúrne podujatia v rámci predmetnej zbierky, na ktorých by zbieralo finančné prostriedky prostredníctvom predaja vstupeniek do verejnej zbierky. Od 17.8.2021 do 14.8.2022 zaslali prispievatelia priamo na účet verejnej zbierky 2925894965/1100 vedený v TATRA BANKE resp. prostredníctvom platobnej brány STRIPE, cez ktorú boli smerované príspevky na účet verejnej zbierky SK57 1100 0000 0029 2589 4965 vedený v TATRA BANKE nasledovné brutto sumy v EUR.

Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky Zasielanie finančných príspevkov na osobitný bankový účet zbierky: Priamo prevodom na účet TABA – 810€,  na účet TABA prostredníctvom platobnej brány STRIPE (kartou) – 810 €. Kúpa predmetov zasielaním na osobitný bankový účet zbierky: Priamo prevodom na účet TABA – 90 €,  Na účet TABA prostredníctvom platobnej brány STRIPE (kartou) – 1990 €. Hrubý výnos zbierky spolu činí spolu 3700€. Rozdiel medzi stavom osobitného účtu a hrubým výnosom je tvorený bankovými poplatkami TABA, poplatkami STRIPE za smerovanie príspevkov na účet TABA resp. sprostredkovanie bezhotovostnej kúpy predmetov, ktoré ALBRECHT FORUM v rámci verejnej zbierky predávalo a úhradami výdavkov na záchranné a revitalizačné práce Domu Albrechtovcov. Tieto budú presne vyčíslené v záverečnej správe ku konaniu verejnej zbierky. Tieto výdavky sú jediným nákladom spojeným s konaním verejnej zbierky.

K predbežnej správe boli priložené MV SR: Bankové výpisy osobitného účtu verejnej zbierky. V Bratislave 10.11.2022,

Zodpovedný: Igor Valentovič,

predseda ALBRECHT FORUM, o.z.

Kaviareň

V prízemí Domu Albrechtovcov sme pre Vás naprojektovali café s kapacitou 30 miest v interiéri a 30 v exteriéri. Ponúkneme Vám v nej skvelú kávu, niečo na zahryznutie, dezerty podľa domácich receptov a pre milovníkov vín výberové druhy rodinného vinárstva Baynach.

Múzeum

Presnejšie – Pamätné priestory rodiny Albrechtovcov – predstavia návštevníkom Domu život a dielo Alexandra Albrechta, pedagogickú, umeleckú a editorskú aktivitu Jána (Hansiho) Albrechta, vznik a životopis súboru Musica aeterna aj činnosť Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina. Výstavná sála bude slúžiť na prezentáciu umelcov, ktorí spoluvytvárali široký okruh spolupracovníkov a priateľov rodiny.

Hudobný salón

Vo východnom trakte Domu sme vytvorili spojením troch pôvodných izieb multifunkčnú sálu pre 50 návštevníkov. Slúžiť bude na koncerty, diskusie, výstavy, pedagogické účely aj skúšky komorných súborov. Klasická hudba a klasické umenie v nej nájde staronový domov. Pri koncipovaní salónu sme venovali veľkú pozornosť akustike i výberu klavíra. Veríme, že sa stane obľúbených priestorom pre recitály, komorné koncerty i doplnkové podujatia v Dome Albrechtovcov.

Coworking

Novovytvorené podkrovie bude slúžiť záujemcom o coworkingový typ práce. V pláne je privítať v Dome subjekty, ktorým je blízky kultúrny a duchovný rozvoj súčasnej Bratislavy. Nepôjde teda o krátkodobé prenájmy, snahou je zosieťovať, nielen virtuálne ale reálne, organizácie aktívne v umení, kultúre, otázkach spoločenského napredovania, ktoré spája vzťah k histórii mesta, regiónu, no ktoré vnímajú náš priestor ako pevne ukotvený v európskom kultúrnom dedičstve.

Mám záujem finančne podporiť tento projekt

Chcem PRISPIEŤ

Newsletter

Novinky do Vášho e-mailu

V prípade záujmu o aktuálne informácie o činnosti nášho združenia Vám radi zašleme najčerstvejšie správy na Váš e-mail.    ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868