PRÍBEH SAXOFÓNU

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Koncertný program s názvom Príbeh saxofónu prináša prierez tvorby pre rôzne typy saxofónov z prvých dekád jeho vzniku (roky 1858 – 1930). Najväčšou motiváciou pre vznik tohto konceptu bol fakt, že v roku 2024 si pripomíname dvojité okrúhle výročie vynálezcu saxofónu Adolpha […]

MERTZ FOR 4

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Dielo rodáka z Prešporka (dnešnej Bratislavy) - Josepha Kaspara Mertza - patrí k skvostom ranomantickej gitarovej hudby. Virtuóz a skladateľ sa v prvej polovici 19. storočia preslávil nielen svojou vynikajúcou hrou na gitare, no aj ako skladateľ, ktorého diela publikovali […]

LETNÝ FESTIVAL HORTUS ARTIS 2024 – CACHUA SERRANITA

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

HUDBA, TANEC A PANNA MÁRIA NA ODVRÁTENEJ STRANE SVETA Prvé slovo úvodnej skladby tohto koncertu je zrejme dobre známe všetkým, ktorí rozumejú česky. V skutočnosti znie podobne ako názov pre obyvateľov Hanej, regiónu na strednej Morave, ktorý sa vyznačuje silnými […]

LETNÝ FESTIVAL HORTUS ARTIS 2024 – POLSKY

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Laksov veľmi sugestívny hudobný štýl, výrazne ovplyvnený oddanosťou dielam Johanna Sebastiana Bacha a Mendelssohna a následným štúdiom vo Varšave, Viedni a Paríži, má blízko k Ecole de Paris a najvýraznejšie sa prejavuje v jeho citlivých vokálnych skladbách, ktorých zdrojom je […]

LETNÝ FESTIVAL HORTUS ARTIS 2024 – ZNOVU OBJAVENÉ

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Sibeliova Suita je študentským dielom, ktoré bolo prvýkrát uvedené 13.4.1889 na hudobnom večierku v Helsinskom hudobnom inštitúte. Ferruccio Busoni, ktorý bol v tom čase učiteľom klavíra na inštitúte, opísal prvé vystúpenie takto: „Zbystrili sme pozornosť, keď sme si uvedomili, že […]

LETNÝ FESTIVAL HORTUS ARTIS 2024 – THE STORY

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Jean Baptiste Singelée bol jedným z prvých skladateľov, ktorí začali so saxofónom zaobchádzať ako s klasickým nástrojom, o čom svedčí viac ako 30 sól pre saxofón, ktoré skomponoval. Ako dlhoročný priateľ Adolpha Saxa, vynálezcu saxofónu (stretli sa ako študenti na […]

MAJSTROVSKÉ KURZY SOPRANISTKY SIMONY ŠATUROVEJ

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Pozývame Vás na majstrovské kurzy BelcantoLab našej poprednej sopranistky Simony Šaturovej, ktoré organizujeme ako súčasť Hudobného salónu Albrechtovcov 2024 v rámci formátu WORKSHOP. Výukové kurzy trvajú päť dní a k individuálnym hodinám dostane účastník/účastníčka príležitosť vystúpiť aj na záverečnom koncerte […]

LETNÝ FESTIVAL HORTUS ARTIS 2024 – K PRAMEŇOM

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Ján Levoslav Bella napísal Sláčikové kvarteto e mol „v uhorskom štýle" pravdepodobne v roku 1896 a je nepochybne jeho vrcholnou kvartetovou kompozíciou. Použitie podtitulu "v uhorskom štýle" stálo v zdanlivom protiklade k ideálu tvorby slovenskej národnej hudby. Ak však nenahliadame […]

LETNÝ FESTIVAL HORTUS ARTIS 2024 – ALLA CZECA

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

V októbri 1923 dostal Leoš Janáček podnet od Českého kvarteta na vytvorenie kvartetovej kompozície. Nechal sa inšpirovať predchádzajúcim čítaním Tolstého poviedky Kreutzerova sonáta (ktorú spisovateľ vytvoril pod vplyvom slávnej Beethovenovej Kreutzerovej sonáty - Sonáty A dur, op. 47). Janáček sa […]

LETNÝ FESTIVAL HORTUS ARTIS 2024 – MISTERIOS DEL AMOR

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Jadrom programu s názvom Misterios del Amor je hudobné dedičstvo sefardských Židov, ktoré je hlavným vyjadrovacím priestorom Elišky Tesarovej. Postupne zaznejú piesne, z ktorých každá sa dotýka témy lásky iným spôsobom. Piesne zahŕňajú celú škálu ľudskej emocionality od hlboko dojímavých […]

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868