Image Alt

B&B (BERTALI / BIBER)

4. septembra 2022 18:00 - 20:00

 

 

nedeľa 4. 9. 2022 Záhrada Domu Albrechtovcov – 18.00

Solamente Naturali (SK, HU)
Miloš Valent husle, umelecký vedúci

Ľuba Habart husle

Ján Kružliak viola

Peter Vrbinčík viola,

Kristína Chalmovská violončelo,

Rita Papp čembalo


Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 – 1704)
Sonáta 11 a cinque pre sláčiky a basso continuo (zbierka Sonatae tam aris quam aulis servientes 1676)

Antonio Bertali (1605 – 1669)
Sonáta a 6 pre sláčiky a basso continuo (IAB6 1662)

Heinrich Ignaz Franz Biber

Battaglia a 10 pre sláčiky a basso continuo

Antonio Bertali

Sonáta pre dvojo huslí, violončelo a basso continuo

Chiacona pre husle a basso continuo

Heinrich Ignaz Franz Biber

Serenáda C dur (A 877a) pre sláčiky a basso continuo


Heinrich Ignaz Franz Biber a Antonio Bertali patrili k výrazným predstaviteľom inštrumentálnej virtuóznej hudby 17. storočia. Biber ako inovátor využíval všetky možnosti barokových huslí (napr. scordaturu či hádzané smyky, čo bolo v tom čase čosi nevídané). Bertali, ktorý sa presadil aj na poli opery a sakrál- nej vokálno-inštrumentálnej kompozície, upútaval v skladbách skomponovaných na rôzne variačné basové figúry bohatou melodickou invenciou. Obidvaja sú nám mentálne veľmi blízki možno aj preto, že pôsobili na území dnešnej Moravy a v ich hudbe možno nájsť stopy inšpirácie miestnou ľudovou hudbou, ktorá nie je až tak vzdialená folklórnym motívom z nášho územia.


Powered by Powered by Ticketportal

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868