Image Alt

B&B (BERTALI / BIBER)

4. septembra 2022 18:00 - 20:00

 

 

nedeľa 4. 9. 2022 Záhrada Domu Albrechtovcov – 18.00

Solamente Naturali (SK, HU)
Miloš Valent husle, umelecký vedúci

Ján Kružliak husle

Peter Vrbinčík viola,

Attila Szilagyi violone,

Rita Papp čembalo


Johann Heinrich Schmelzer  (1623 – 1680)

Intrada con Treza „Vienese“

Antonio Bertali (1605 – 1669)

Sonáta IV.  a‘ 3

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 – 1704)

Arien a‘4   C-53

Johann Heinrich Schmelzer

Sarabanda variata (čembalo)

Fechtschule 

—————–

Heinrich Ignaz Franz Biber

Sonáta IX (Fidicinium Sacro-profanum)

TABULATURA MISCELLANEA / PESTRÝ ZBORNÍK

Výber

Antonio Bertali

Sonáta III.  a‘ 4 

Johann Heinrich Schmelzer

    Polnische  Sackpfeiffen  (Codex Rost)  

 


Heinrich Ignaz Franz Biber a Antonio Bertali patrili k výrazným predstaviteľom inštrumentálnej virtuóznej hudby 17. storočia. Biber ako inovátor využíval všetky možnosti barokových huslí (napr. scordaturu či hádzané smyky, čo bolo v tom čase čosi nevídané). Bertali, ktorý sa presadil aj na poli opery a sakrál- nej vokálno-inštrumentálnej kompozície, upútaval v skladbách skomponovaných na rôzne variačné basové figúry bohatou melodickou invenciou. Obidvaja sú nám mentálne veľmi blízki možno aj preto, že pôsobili na území dnešnej Moravy a v ich hudbe možno nájsť stopy inšpirácie miestnou ľudovou hudbou, ktorá nie je až tak vzdialená folklórnym motívom z nášho územia.

 

Vstupenky nájdete na:

https://www.ticketportal.sk/nevent/HORTUS-ARTIS-2022?id_partner=523

 

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868