Image Alt

ZLATÝ VEK KANTÁTY

1. augusta 2021 18:00 - 20:00

1. 8. 2021 Záhrada Domu Albrechtovcov – 18.00

Musica aeterna

Lenka Máčiková soprán, Peter Zajíček husle, Michal Klas husle, Michaela Čibová violončelo, Peter Guľas čembalo

 

 

Arcangelo Corelli (1653 – 1713)

Triová sonáty op. 1 č. 3 A dur

Triová sonáty op. 1 č. 11 d mol

Giuseppe Porsile (1680 – 1750)

Le sofferte amare pene, kantáta pre soprán, dvoje huslí a basso continuo

—–

Arcangelo Corelli

Triová sonáta op. 2 č. 4 e mol

Alessandro Scarlatti (1660 – 1725)

Correa nel seno amato, kantáta pre soprán, dvoje huslí a basso continuo

 

Talianska baroková vokálna hudba sa vyvíjala hedonisticky a virtuózne, lebo bola dieťaťom svojej doby. Chcela vyvolať tie isté emócie, prebudiť úžas ako básnici, maliari, stavitelia a architekti. Alessandro Scarlatti a Giuseppe Porsile reprezentujú charakteristický neapolský štýl kompozície komornej kantáty. Ich hudba sa javí zdanlivo prostá, odhliadnuc od technických nárokov na interpreta. Väčšina produkcie Giuseppe Porsileho pozostáva, podobne ako u Scarlattiho, zo sekulárnych dramatických diel, oratórií a množstva komorných kantát, ktoré sa najviac predvádzali vo Viedni.

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868