Image Alt

SERENÁDA…?

20. septembra 2020 17:00 - 19:00

Mucha Quartet,

Matúš Veľas, hoboj

 

Alexander Albrecht (1885-1958)

Scherzo pre sláčikové kvarteto

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Hobojové kvinteto c mol, KV 406a

Allegro

Andante

Menuetto in canone

Allegro

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sláčikové kvarteto č. 1 F dur, op. 18/1

Allegro con brio

Adagio affettuoso ed appassionato

Scherzo. Allegro molto – Trio

Allegro

 

Jedným z Beethovenových mecénov bol aj knieža Joseph Franz von Lobkowitz. Ten si u skladateľa objednal 6 sláčikových kvartet, ktoré dnes poznáme ako sláčikové kvartetá op. 18. Sláčikové kvarteto č. 1 F dur, op. 18/1 skomponoval v roku 1800 ako druhé v poradí (prvé bolo Sláčikové kvarteto D dur, op. 18/3). Beethoven ho významne prepracoval až do podoby, v ktorej vyšlo a v ktorej ho poznáme dnes. Sám si ho veľmi cenil a v liste priateľovi Karlovi Amendovi sa priznáva, že „až teraz sa naučil písať kvartetá“. Dielo naplno vyjadruje Beethovenov búrlivý naturel prejavujúci sa v prekvapivých akcentoch a virtuóznych pasážach prvých huslí…

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868