Image Alt

HORTUS ARTIS 2022

HORTUS ARTIS 2022

Po roku Vás opäť pozývame do záhrady Domu Albrechtovcov, v ktorej sa uskutoční tretí ročník cyklu komornej hudby HORTUS ARTIS. Od 10. júla do 4. septembra sa budeme stretávať v nedeľu podvečer o 18.00, aby sme sa spoločne započúvali do diel, ktoré tvorili súčasť bohatej hudobnej histórie európskeho kontinentu. Akcent bude znovu kladený na diela súvisiace predovšetkým so stredoeurópskym priestorom a našim mestom. V tomto ročníku sa objaví popri sláčikovej komornej hudbe viac vokálnej tvorby starších štýlových období (13. – 19.st) . Pestrosťou a obsahovým zameraním si chceme pripomenúť tradíciu pestovania komornej hudby na tomto mieste. Veď práve tu, na Kapitulskej 1, vznikol z iniciatívy Jána Albrechta roku 1973 prvý súbor starej hudby na Slovensku – Musica aeterna. Aj týmto činom sa rozšírilo pole pestovania „tradičnej“ komornej hudby o historicky poučenú interpretáciu.

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868