Image Alt

About us

ALBRECHT FORUM, o.z.

ALBRECHT FORUM, o.z. is civic association, ktoré sme založili v roku 2010 s cieľom obnoviť priestor Domu Albrechtovcov a jeho prostredie v Bratislave na Kapitulskej ulici a vytvoriť v ňom kultúrne centrum pre klasickú hudbu, literatúru, výtvarné umenie, divadlo, film, filozofiu, vedy o umeniach i ďalšie spoločenské vedy.

Svojou aktivitou nadväzujeme na hodnoty domácnosti rodiny Albrechtovcov, ktorá spoluvytvárala rôznorodý a bohatý duchovný život Bratislavy v pohnutých časoch 20. storočia. Bázou našej činnosti sú myšlienky humanizmu, tolerancie, estetického a etického rozvoja človeka.

Na vŕšku 1
811 01 Bratislava
IČO: 42182255

Sorry, no posts matched your criteria.

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868