Jul 4 - Sep 12 2021

HORTUS ARTIS 2021

Milí priatelia hudby a Domu Albrechtovcov, po roku Vás opäť pozývame do záhrady Domu Albrechtovcov, v ktorej sa uskutoční druhý ročník cyklu komornej hudby HORTUS ARTIS. Od 4. júla do 12. septembra sa budeme stretávať každú nedeľu podvečer o 18.00, aby sme sa spoločne započúvali do diel, ktoré tvorili súčasť bohatej hudobnej histórie európskeho kontinentu. Akcent bude znovu kladený na diela súvisiace predovšetkým so stredoeurópskym priestorom a našim mestom. V tomto ročníku sa objaví popri sláčikovej komornej hudbe aj hudba pre dychové nástroje a stará hudba. Pestrosťou a obsahovým zameraním sa chceme opäť o trochu viac priblížiť k tradícii pestovania komornej hudby na tomto mieste. Veď práve tu, na Kapitulskej 1, vznikol z iniciatívy Jána Albrechta roku 1973 prvý súbor starej hudby na Slovensku – Musica aeterna. Aj týmto činom sa rozšírilo pole pestovania "tradičnej" komornej hudby o historicky poučenú interpretáciu. Cyklus koncertov HORTUS ARTIS 2021 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a uskutočňuje sa aj vďaka finančnej pomoci Hudobného fondu a SOZA. Na realizácii sa opäť podieľa rad dobrovoľníkov,. Všetkým podporovateľom a zúčastneným zo srdca ďakujeme!    
Dátum
  • Jul 4 - Sep 12 2021

04

July

ACCADEMIA DEGLI ARCADI

Musica aeterna

11

July

ELÉGIA

Mucha Quartet

18

July

MOZARTOV ZÁZRAČNÝ BASETOVÝ ROH

Lotz Trio

25

July

L´ESPRIT NOUVEAU

Albrecht Trio

01

August

ZLATÝ VEK KANTÁTY

Musica aeterna

08

August

VENOVANÉ ALBRECHTOVI

Mucha Quartet a hostia

15

August

O PÄŤ DUKÁTOV

Mucha Quartet a hostia

22

August

HUDBA PRE CISÁRSKY DVOR

Musica aeterna

29

August

SAX GOES CLASSICAL

Pressburg Saxophone Quartet

12

September

SOIRÉE A PRESBOURG

Schöllnast consort

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868