Image Alt

Domus artis 2024

Domus artis 2024

Domus artis 2024 je prvým ročníkom jarného festivalu komornej hudby v interiéri Domu Albrechtovcov. Tvorí pendant k etablovanému letnému open air festivalu Hortus artis, ktorý organizujeme v záhrade Domu Albrechtovcov. Domus artis rozširuje programovú škálu hudby uvádzanej u Albrechtovcov o diela so sprievodom klavíra, prináša zriedkavo uvádzané diela slovenskej komornej hudby, diela autorov, ktorých život bol či je nerozlučne spätý s Bratislavou a Slovenskom, kľúčové komorné opusy svetových autorov a neznáme diela z obdobia staršej hudobnej histórie i súčasnosti. Našim zámerom je priblížiť bratislavskému publiku a návštevníkom mesta tradície meštianskeho komorného muzicírovania v autentickom priestore  a nadviazať na tieto tradície nedeľnými podvečernými koncertami.

Festival tvorí sedem koncertov, na ktorých zaznie o. i. hudba B. Bartóka, E. Dohnányiho, A. Albrechta, Š. Németha-Šamorínskeho, V. Godára, I. Zeljenku, I. Paríka, P. Šimaia, J. L. Bellu, L. Bouwera, L. Janáčka, M. Ravela a ď.

Zoznam koncertov

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868