MAJSTROVSKÉ KURZY SOPRANISTKY SIMONY ŠATUROVEJ

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Pozývame Vás na majstrovské kurzy BelcantoLab našej poprednej sopranistky Simony Šaturovej, ktoré organizujeme ako súčasť Hudobného salónu Albrechtovcov 2024 v rámci formátu WORKSHOP. Výukové kurzy trvajú päť dní a k individuálnym hodinám dostane účastník/účastníčka príležitosť vystúpiť aj na záverečnom koncerte […]

LETNÝ FESTIVAL HORTUS ARTIS 2024 – K PRAMEŇOM

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Ján Levoslav Bella napísal Sláčikové kvarteto e mol „v uhorskom štýle" pravdepodobne v roku 1896 a je nepochybne jeho vrcholnou kvartetovou kompozíciou. Použitie podtitulu "v uhorskom štýle" stálo v zdanlivom protiklade k ideálu tvorby slovenskej národnej hudby. Ak však nenahliadame […]

LETNÝ FESTIVAL HORTUS ARTIS 2024 – ALLA CZECA

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

V októbri 1923 dostal Leoš Janáček podnet od Českého kvarteta na vytvorenie kvartetovej kompozície. Nechal sa inšpirovať predchádzajúcim čítaním Tolstého poviedky Kreutzerova sonáta (ktorú spisovateľ vytvoril pod vplyvom slávnej Beethovenovej Kreutzerovej sonáty - Sonáty A dur, op. 47). Janáček sa […]

LETNÝ FESTIVAL HORTUS ARTIS 2024 – MISTERIOS DEL AMOR

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Jadrom programu s názvom Misterios del Amor je hudobné dedičstvo sefardských Židov, ktoré je hlavným vyjadrovacím priestorom Elišky Tesarovej. Postupne zaznejú piesne, z ktorých každá sa dotýka témy lásky iným spôsobom. Piesne zahŕňajú celú škálu ľudskej emocionality od hlboko dojímavých […]

LETNÝ FESTIVAL HORTUS ARTIS 2024 – MUSICA GLOBUS

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Musica Globus nám pripomína historickú knihu, kde listujeme po jednotlivých krajinách s názvami, ktoré sa používali v 18. storočí (Galia, Alba, Anatolia a pod.). Pri každej krajine sa pred nami otvorí zaniknutý hudobný obraz, kde je spoločným menovateľom vplyv ľudovej […]

LETNÝ FESTIVAL HORTUS ARTIS 2024 – ČARODEJNÁ LÁSKA

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

V rokoch 1914 a 1915 Falla cestoval po Španielsku s divadelným impresáriom Gregoriom Martínezom Sierrom a jeho manželkou Mariou Lejárragovou a vytvoril sprievodnú hudbu k dvom sentimentálnym drámam Amanecer a La pasión a k adaptácii Othella. Hoci z jeho korešpondencie […]

LETNÝ FESTIVAL HORTUS ARTIS 2024 – ŠTYRIA HUDCI

Dom Albrechtovcov Kapitulská 1, Bratislava, Slovenská republika

Bartók sa liečil zo svojich veľkomestských frustrácií pobytmi na dedine, kde sa cítil byť úplný. V septembri roku 1904 strávil niekoľko týždňov v gemerskej dedinke Gerlicepuszta (dnešná Hrlica v banskobystrickom kraji, okres Revúca). Tu dokončil svoju klavírnu Rapsódiu op. 1 a Klavírne kvinteto, predovšetkým […]

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868