Image Alt

HORTUS ARTIS 2023

HORTUS ARTIS 2023

Hortus Artis 2023 – letný open air koncertný cyklus komornej hudby v záhrade Domu Albrechtovcov, pripomína a rozvíja tradíciu pestovania hudby v podmanivom prostredí historickej časti hlavného mesta.
Cyklus nadväzuje na tri ročníky festivalu (2019 – 2022) a zostáva verný idei predstavovať komornú hudbu s vysokými umeleckými ašpiráciami. „Historická“ časť koncertov prináša vokálnu komornú hudbu baroka (Caccini, Castaldi, Ferrari, Landi), diela pre gitaru a ďalšie nástroje bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela. Ďalšia časť programov uvádza virtuóznu komornú sláčikovú hudbu 19. a 20. storočia v tradičných formách (duá, triá, kvartetá, sextetá) a kombinované obsadenia s dychovými nástrojmi (flautové kvarteto, kvinteto, saxofónové kvintetá) a posledná skupina koncertov predstaví osobité nástrojové zoskupenia známych i menej známych autorov (kvinteto s kontrabasom, sláčikové kvarteto s hlasom, sláčikové kvarteto s mg záznamom a ď.). Cyklus deviatich koncertov, v ktorých odznie vyše 50 skladieb a účinkuje v nich vyše 30 vynikajúcich interpretov spríjemní návštevníkom deväť letných nedeľných podvečerov. Dramaturgia znovu pamätá na domácich autorov (Burlas, Chuťková, Šarišský, Hummel) a skladateľov, ktorí rozhodujúcou mierou spoluvytvárali podoby slovenskej profesionálnej hudobnej kultúry (Koessler, Kodály, Bartók). Hortus Artis 2023 poskytne poslucháčom komplexné informácie o dielach a interpretoch prostredníctvom informačného leafletu i podrobného programového bulletinu.

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868