Image Alt

MK SR podporilo obnovu vonkajších schodísk

MK SR podporilo obnovu vonkajších schodísk

Ministerstvo kultúry SR podporilo v roku 2020 rekonštrukciu Domu Albrechtovcov v rámci dotačnej schémy Obnovme si svoj dom sumou 7000€. Aj vďaka tomuto príspevku sme mohli zrealizovať rekonštrukciu exteriérových schodísk do domu. Práce prebiehali v druhej polovici roka 2020. Za podporu a pomoc ďakujeme!

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je najväčším finančným podporovateľom rekonštrukcie Domu Albrechtovcov spomedzi organizácií a inštitúcií. V doterajšom desaťročnom priebehu obnovy a premeny domu na kultúrne centrum prispelo sumou 152 000€. Bez jeho pomoci by sme len veľmi ťažkou postupovali v náročnej a dlhodobej revitalizácii tohto priestoru. Za priebežné prispievanie patrí MK SR veľká vďaka!

Igor Valentovič
ALBRECHT FORUM, o.z.

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868