Image Alt

HORTUS ARTIS 2021

HORTUS ARTIS 2021

Milí priatelia hudby a Domu Albrechtovcov, po roku Vás opäť pozývame do záhrady Domu Albrechtovcov, v ktorej sa uskutoční druhý ročník cyklu komornej hudby HORTUS ARTIS. Od 4. júla do 12. septembra sa budeme stretávať každú nedeľu podvečer o 18.00, aby sme sa spoločne započúvali do diel, ktoré tvorili súčasť bohatej hudobnej histórie európskeho kontinentu. Akcent bude znovu kladený na diela súvisiace predovšetkým so stredoeurópskym priestorom a našim mestom. V tomto ročníku sa objaví popri sláčikovej komornej hudbe aj hudba pre dychové nástroje a stará hudba. Pestrosťou a obsahovým zameraním sa chceme opäť o trochu viac priblížiť k tradícii pestovania komornej hudby na tomto mieste. Veď práve tu, na Kapitulskej 1, vznikol z iniciatívy Jána Albrechta roku 1973 prvý súbor starej hudby na Slovensku – Musica aeterna. Aj týmto činom sa rozšírilo pole pestovania „tradičnej“ komornej hudby o historicky poučenú interpretáciu. Cyklus koncertov HORTUS ARTIS 2021 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a uskutočňuje sa aj vďaka finančnej pomoci Hudobného fondu a SOZA. Na realizácii sa opäť podieľa rad dobrovoľníkov,. Všetkým podporovateľom a zúčastneným zo srdca ďakujeme!

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868