Image Alt

HORTUS ARTIS 2024

HORTUS ARTIS 2024

Piaty ročník festivalu Hortus artis ponúka návštevníkom a obyvateľom Bratislavy v letných mesiacoch tohto roka 10 koncertov komornej hudby s pútavou dramaturgiou v príťažlivých priestoroch záhrady Domu Albrechtovcov. Našim cieľom je predstaviť programy pre rozličné obsadenia z rôznych historických období a proveniencií, ktoré spája idea presahov idiómov vidieckeho a mestského folklóru s umeleckou komponovanou hudbou. Ťažisko je položené na stredoeurópsky priestor (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko), ale niektoré koncerty nás zavedú aj do Španielska, Južnej Ameriky, dávnejšej histórie sefardskej hudby z oblasti Stredomoria či prostredia mestských predmestí Severnej Ameriky začiatku 20. storočia. Na festivale sa predstaví vyše 40 interpretov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Španielska a Grécka v renomovaných komorných zoskupeniach Collegium Marianum (CZ), Messages Quartet (PL), Pressburg Saxophone Quaret (SK), Mucha Quartet (SK), Kukal Quatet (CZ), Plaisirs de Musique (CZ), Solamente naturali (SK, CZ), Bratislavské gitarové kvarteto (SK, GR), Spectrum Quartett (SK), sólistky Eva Šušková, Simona Hulejová a v sláčikovom triu komorní hráči Daniel Rumler, Martin Ruman a Jozef Lupták. Vypočuť si budete môcť vyše 80 diel.

 

Informácií o programe, interpretoch a online vstupenky nájdete pri jednotlivých koncertoch nižšie:

 

1. júla 2024 / pondelok  CACHUA SERRANITA – Collegium Marianum (CZ)

7. júla 2024 / nedeľa  POLSKY – Messages Quartet (PL)

14. júla / nedeľa  ZNOVU OBJAVENÉ – Dainiel Rumler, Martin Ruman, Jozef Lupták (SK)

21. júla / nedeľa  THE STORY – Pressburg Saxofón Quartet (SK)

28. júla / nedeľa  K PRAMEŇOM – Mucha Quartet (SK)

4. augusta / nedeľa  ALLA CZECA – Kukal Quartet (CZ)

18. augusta / nedeľa  MISTERIOS DEL AMOR – Plaisirs de Musiques (CZ)

25. augusta / nedeľa  MUSICA GLOBUS – Solemente naturali (SK, CZ)

1. septembra / nedeľa  ČARODEJNÁ LÁSKA – Eva Šušková a Bratislavské gitarové kvarteto (SK, GR)

8. septembra / nedeľa  ŠTYRIA HUDCI – Simona Hulejová a Spectrum Quartett (SK)

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Za podporu ďakujeme aj radu ďalších subjektov, ktorých zoznam nájdete na podstránkach jednotlivých koncertov festivalu.

Veríme, že sa nám podarilo pripraviť pre Vás príťažlivý program, ktorý Vám obohatí letné dni o pekné umelecké zážitky.

Vaše ALBRECHT FORUM, o.z.

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868