d

Right Sidebar

Domus artis 2024 je prvým ročníkom jarného festivalu komornej hudby v interiéri Domu Albrechtovcov. Tvorí pendant k etablovanému letnému open air festivalu Hortus artis, ktorý organizujeme v záhrade Domu Albrechtovcov. Domus artis rozširuje programovú škálu hudby uvádzanej u Albrechtovcov o diela so sprievodom klavíra, prináša zriedkavo uvádzané diela slovenskej komornej hudby, diela autorov, ktorých život bol či je nerozlučne spätý s Bratislavou a Slovenskom, kľúčové komorné opusy svetových autorov a neznáme diela z obdobia staršej hudobnej histórie i súčasnosti. Našim zámerom je priblížiť bratislavskému publiku a návštevníkom mesta tradície meštianskeho komorného muzicírovania v autentickom priestore  a nadviazať na tieto tradície

Milí priatelia kultúry a umenia, V týchto dňoch prebieha na fundraisingovej platforme donio.sk zbierka na podporu otvorenia Domu Albrechtovcov. Ak túžite mať v srdci Bratislavy nezávislé kultúrne centrum rovnako, ako po ňom túžime v srdci my, podporte ho ľubovoľnou sumou a získajte k tomu niektorú z odmien podľa ponuky. Navštívte www.donio.sk/domalbrechtovcov a prispejte, prosíme Vás. Viac o métach a odmenách sa dozviete na spomenutom linku. Ďakujeme Vám vopred! Vaše ALBRECHT FORUM, o.z.

Na základe mimoriadne pozitívneho ohlasu verejnosti a podporovateľov kultúrneho rozvoja v hlavnom meste, ktorí preukázali v hlasovacej súťaži Poklady Slovenska 2023, sa Nadácia VÚB rozhodla zo svojej iniciatívy výnimočne podporiť aj druhú pamiatku čakajúcu na svoju obnovu. Historický Dom Albrechtovcov v Bratislave získava vďaka úsiliu OZ Albrecht Forum a takmer 19-tisíc zaslaným hlasom špeciálny grant vo výške 30-tisíc eur. Prostriedky budú použité na dokončenie rekonštrukcie koncertnej siene, čo výrazne pomôže k tomu, aby toto vznikajúce kultúrne centrum pre klasické umenie v srdci Bratislavy mohlo naplno rozvíjať svoj potenciál.

Hortus Artis 2023 – letný open air koncertný cyklus komornej hudby v záhrade Domu Albrechtovcov, pripomína a rozvíja tradíciu pestovania hudby v podmanivom prostredí historickej časti hlavného mesta. Cyklus nadväzuje na tri ročníky festivalu (2019 - 2022) a zostáva verný idei predstavovať komornú hudbu s vysokými umeleckými ašpiráciami. "Historická" časť koncertov prináša vokálnu komornú hudbu baroka (Caccini, Castaldi, Ferrari, Landi), diela pre gitaru a ďalšie nástroje bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela. Ďalšia časť programov uvádza virtuóznu komornú sláčikovú hudbu 19. a 20. storočia v tradičných formách (duá, triá, kvartetá, sextetá) a kombinované obsadenia s dychovými nástrojmi (flautové kvarteto, kvinteto, saxofónové kvintetá)

Projekt HORTUS ARTIS 2022 - cyklus komorných koncertov v Záhrade Domu Albrechtovcov z verejných zdrojov podporil: Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu Projekt ďalej finančne podporili: Bratislavský samosprávny kraj mesto Bratislava Hudobný fond SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský Sociálny a kultúrny fond SOZA a Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave Koncert Quintetti per Chitarra e Archi sa uskutočnil v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave Mediálny partner: Hudobný život Ďakujeme všetkým partnerom, priateľom a priaznivcom za podporu a tešíme sa na stretnutie v záhrade umenia v lete 2023, na 4. ročníku HORTUS ARTIS 2023!

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868